تماس مستقم 02177819472 همراه:09121828921

کیک های سفارشی

 

ماکت کیک سه طبقه

 

 

ماکت کیک

12345مجموع 95 محصول
ماکت کیک

ماکت کیک

ساخت ماکت کیک در طرح و ابعاد مختلف با فوم فشرده دانه ریز
ماکت کیک

ماکت کیک

ساخت ماکت کیک سفارشی مهره شطرنج با در ارتفاع 30 سانت با فوم فشرده دانه ریزدر مجموعه بست فوم
ماکت عدد وحروف

ماکت عدد وحروف

ساخت ماکت عددوحروف با فوم دانه ریز فشرده در ارتفاع یک متر
ماکت کیک سگ نگهبان

ماکت کیک سگ نگهبان

ساخت ماکت کیک سگ نگهبان در ابعاد 25در 30 سانت با فوم فشرده دانه ریز
ماکت کیک

ماکت کیک

ساخت ماکت کیک باب اسفنحی در ارتفاع 40 وعرض 30سانت با فوم دانه ریز فشرده در مجموعه بست فوم
ماکت کیک

ماکت کیک

ساحت ماکت کیک مینیون در قطر20وارتفاع30سانت با فوم دانه ریزفشرده در مجموعه بست فوم.
ماکت کیک استوانه ساده

ماکت کیک استوانه ساده

یرش ماکت کیک استوانه ساده در اندازهای مختلف با فوم دانه ریز فشرده
ماکت کیک دندان

ماکت کیک دندان

ساخت ماکت کیک دندان در ارتفاع 25 سانت با فوم دانه ریز فشرده در مجموعه بست فوم
ماکت کیک

ماکت کیک

ساخت ماکت کیک تولد طرح گل واستوانه ساده در مجموعه بست فوم
ماکت کیک یونولیتی کاروسل

ماکت کیک یونولیتی کاروسل

ماکت کیک کاروسل با فوم دانه ریز فشرده در مجموعه بست فوم
ماکت کیک کاپ کیک

ماکت کیک کاپ کیک

ساحت ماکت کیک کاپ کیک با فوم دانه ریز فشرده
ماکت کیک استوانه یونولیتی

ماکت کیک استوانه یونولیتی

ماکت کیک یونولیتی استوانه طرح گلدونی درارتفاع 25سانتوقطر18 سانت با فوم دانه ریزفشرده
ماکت کیک یونولیتی

ماکت کیک یونولیتی

ساحت ماکت کیک در طرح واندازهای مختلف.ماکت کیک استوانه.ماکت کیک مربع.ماکت کیک قلب سه بعدی
ماکت کیک استوانه

ماکت کیک استوانه

ساخت ماکت کیک استوانه بت فوم دانه ریزفشرده در مجموعه بست فوم
ماکت کیک

ماکت کیک

ساخت ماکت کیک با فوم دانه ریزفشرده دزمجموعه بست فوم
ماکت کیک استوانه

ماکت کیک استوانه

ساخت انواع ماکت کیک استوانه در اندازهای مختلف با فوم دانه ریزفشرده
ماکت کیک عروسی

ماکت کیک عروسی

شاخت ماکت کیک عروسی با فوم دانه ریزفشرده در مجموعه بست فوم
ماکت کیک کاروسل

ماکت کیک کاروسل

ساخت ماکت کیک کاروسل در ارتفاع 30سانت با فوم دانه ریزفشرده در مجموعه بست فوم
ماکت کیک تولد

ماکت کیک تولد

ساحت ماکت کیک باب اسفنجی در ارتفاع 35سانت بافوم فشرده دانه ریز
ماکت کیک تولدوعروسی

ماکت کیک تولدوعروسی

ساخت ماکت کیک تولد وعروسی درمدل وابعادمختلف با فوم فشرده دانه ریزدرمجموعه بست فوم
12345مجموع 95 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :